KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İktisat

İktisat Bölümü

Bologna Müfredatı

  


I.Yarıyıl

Yıl / Yarıyıl

Dersin

Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

KSÜ Kredisi

AKTS Kredisi

 

BIK 1001

İktisada Giriş I

3

0

3

6

 

BIK 1003

İşletme Bilimine Giriş

3

0

3

3

 

BIK 1005

Muhasebe I    

3

0

3

6

 

BIK 1007 

Matematik I

3

0

3

6

 

BOZ 101

Türk Dili I    

2

0

2

2

 

BOZ 121

İngilizce I

2

0

2

3

 

BOZ 141

Beden Eğitimi I (Seç.)

2

0

0

2

 

BOZ 143

Müzik I (Seç.)

2

0

0

2

 

BOZ 145

Resim I (Seç.)

2

0

0

2

 

BOZ 147

Tiyatroya Giriş I (Seç)

2

0

0

2

 

BOZ 149

Türk Halk Bilimi ve Halk Oyunları I (Seç.)

2

0

0

2

 

BOZ 151

Fotoğrafi I

2

0

0

2

Toplam Kredi / AKTS

 

 

     16

30

 

 

I.Yarıyıl  (Sosyal Seçmeli Dersler)

Yıl / Yarıyıl

Dersin

Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

KSÜ Kredisi

AKTS Kredisi

1.Yıl/1.Yarıyıl

BEF 107 

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

3

0

3

3

 

BSS101

Bilim Felsefesi

2

0

2

3

 

BSS103

Girişimcilik ve Strateji

2

0

2

3

 

BSS105

Diksiyon

2

0

2

3

 

BSS113

İş Güvenliği ve Sağlığı

2

0

2

3

 

   

II.Yarıyıl

Yıl / Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

KSÜ Kredisi

AKTS Kredisi

 

BIK 1002

İktisada Giriş II

3

0

3

6

 

BIK 1004

Hukukun Temel Kavramları    

2

0

2

3

 

BIK 1006

Muhasebe II

3

0

3

5

 

BIK 1008

Matematik II  

3

0

3

6

 

BOZ 102

Türk Dili II    

2

0

2

2

 

BOZ 122 

İngilizce II (

2

0

2

3

 

BOZ 142

Beden Eğitimi II (Seç.)

2

0

0

2

 

BOZ 144

Müzik II (Seç.)

2

0

0

2

 

BOZ 146

Resim II (Seç.)

2

0

0

2

 

BOZ 148

Uygulamalı Tiyatro II (Seç.)

2

0

0

2

 

BOZ 150 

Türk Halk Bilimi ve Halk Oyunları II (Seç.)

2

0

0

2

 

BOZ 152

Fotoğrafi II

2

0

0

2

Toplam Kredi / AKTS

 

 

18

30

 

I.Yarıyıl  (Sosyal Seçmeli Dersler) (Bu derslerden 1  tane seçilecek)

Yıl / Yarıyıl

Dersin

Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

KSÜ Kredisi

AKTS Kredisi

1.Yıl/1.Yarıyıl

BEF 108 

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

3

0

3

3

 

BSS104

Girişimcilik ve Strateji II

2

0

2

3

 

BSS108

Halkla İlişkiler

2

0

2

3

 

BSS110

İşaret Dili

2

0

2

3

 

BSS112

Trafik Güvenliği

2

0

2

3

 

BSS114

İş Güvenliği ve Sağlığı II

2

0

2

3

  


III.Yarıyıl

Yıl / Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

KSÜ Kredisi

AKTS Kredisi

2.Yıl/1.Yarıyıl

BIK 2001

Mikroekonomi

4

0

4

7

 

BIK 2003

İktisat Tarihi

3

0

3

5

 

BIK 2005

Ticaret Hukuku

2

0

2

5

 

BIK 2007

Anayasa Hukuku

2

0

2

3

 

BIK 2009  

İstatistik I

3

0

3

5

 

BOZ 221 

İngilizce III

2

0

2

3

 

BOZ 223 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

Toplam Kredi / AKTS

 

 

18

30

 

 

IV.Yarıyıl

Yıl / Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

KSÜ Kredisi

AKTS Kredisi

2.Yıl/2.Yarıyıl

BIK 2002

Makroekonomi

4

0

4

7

 

BIK 2004

Türk İktisat Tarihi

3

0

3

5

 

BIK 2006

İnsan Hakları

2

0

2

2

 

BIK 2008

Kamu Maliyesi

2

0

2

3

 

BIK 2010  

İstatistik II

3

0

3

5

 

BIK 2012

İdare Hukuku

3

0

3

3

 

BOZ 222

İngilizce IV

2

0

2

3

 

BOZ 224

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

Toplam Kredi / AKTS

 

 

21

30

 


 

V.Yarıyıl

Yıl / Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

KSÜ Kredisi

AKTS Kredisi

3.Yıl/1.Yarıyıl

BIK 3001 

İktisadi Sorunlara Yeni Yaklaşımlar I

3

0

3

4

 

BIK 3003

Bölgesel İktisat

3

0

3

5

 

BIK 3005

Para Teorisi

3

0

3

5

Seçmeli Dersler (Bu derslerden dördü seçilecektir.)

 

BIK 3007

Maliyet Muhasebesi (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK 3009

Borçlar Hukuku (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK 3011

Türkiye AB İlişkileri (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK 3013

Pazarlama (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK 3015

Turizm Ekonomisi (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK 3017

Matematiksel İktisat I (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK 3019

Sosyal Güvenlik (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK 391 

Mesleki İngilizce I (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK3021

Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi (Seç)

2

0

2

4

 

BIK3023

Tarım Ekonomisi (Seç)

2

0

2

4

 

BIK3025

İslam’da Finansal Piyasa ve Bankacılık (Seç)

2

0

2

4

Toplam Kredi / AKTS

 

 

17

30

 

                     

VI.Yarıyıl

Yıl / Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

KSÜ Kredisi

AKTS Kredisi

3.Yıl/2.Yarıyıl

BIK 3002 

İktisadi Sorunlara Yeni Yaklaşımlar II

3

0

3

4

 

BIK 3004

Büyüme Teorileri

3

0

3

5

 

BIK 3006

Para Politikası

3

0

3

5

Seçmeli Dersler (Bu derslerden dördü seçilecektir.)

 

BIK 3008

Türkiye Ekonomisi (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK 3010

Bilgisayarlı Muhasebe (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK 3012

Maliye Politikası (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK 3018

Matematiksel İktisat II (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK 392  

Mesleki İngilizce II (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK3020

Sermaye Piyasası Analizi

2

0

2

4

 

BIK3022

Çalışma Ekonomisi

2

0

2

4

 

BIK3024

İş ve sosyal Güvenlik Hukuku

2

0

2

4

 

BIK3026

İslam Ticaret Hukuku

2

0

2

4

 

BIK3028

Stratejik Yönetim

2

0

2

4

Toplam Kredi / AKTS

 

 

17

30


VII.Yarıyıl

Yıl / Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

KSÜ Kredisi

AKTS Kredisi

4.Yıl/1.Yarıyıl

BIK 4001

İktisadi Sistemler

3

0

3

3

 

BIK 4003

Ekonometri I

3

0

3

4

 

BIK 4005

Bitirme Tezi ve Semineri I

0

2

1

3

 

BIK 4007

Uluslararası İktisat I

3

0

3

4

Seçmeli Dersler (Bu derslerden dördü seçilecektir.)

 

BIK 4009

Uluslararası Finansman (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK 4011

Sosyal Bilimlerde Yöntem (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK 4013

İktisat Politikası (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK 4015 

İktisadi Kalkınma ve Finans (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK 491

Mesleki İngilizce III (Seç.)

 

2

0

2

4

 

BIK4017

Vergi Hukuku

2

0

2

4

 

BIK4019

Sağlık Ekonomisi

2

0

2

4

 

BIK4021

Avrupa Birliği Ekonomisi

2

0

2

4

 

BIK4023

Dış Ticaret ve Kambiyo

2

0

2

4

 

BIK4025

İslam Yönetim Hukuku

2

0

2

4

Toplam Kredi / AKTS

 

 

18

30

 

 

VIII.Yarıyıl

Yıl / Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

KSÜ Kredisi

AKTS Kredisi

4.Yıl/2.Yarıyıl

BIK 4002

İktisadi Düşünce Tarihi

3

0

3

3

 

BIK 4004

Ekonometri II

3

0

3

4

 

BIK 4006

Bitirme Tezi ve Semineri II

0

2

1

3

 

BIK 4008

Uluslararası İktisat II

3

0

3

4

Seçmeli Dersler (Bu derslerden dördü seçilecektir.)

 

BIK 4010

Finansal Kurumlar (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK 4012

Küreselleşme ve Ekonomik Krizler (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK 4014

Dünya Ekonomisi (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK 4016

Türkiye Ekonomisinin Problemleri (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK 492

Mesleki İngilizce IV (Seç.)

2

0

2

4

 

BIK4018

Kentsel Ekonomi

2

0

2

4

 

BIK4020

Güncel Ekonomik Sorunlar

2

0

2

4

 

BIK4022

Yenilik ekonomisi

2

0

2

4

Toplam Kredi / AKTS

 

 

18

30

 

 

Toplam Kredi / AKTS : 143/240