KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İktisat

Detay

Tezli Yüksek Lisans II. Öğretim 

İktisat Bölümü lisans eğitimine, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 1994’ten itibaren öğrenci almaya başlamış olup, İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından ve Tezsiz Yüksek Lisans programına ise 2002-2003 Eğitim-Öğretim Güz yarıyılından itibaren başlanmıştır. Tecrübeli ve kaliteli kadrosuyla üniversitemiz tüm Türkiye’de eğitim ve öğretim alanında aktif bir rol oynamayı hedeflemektedir. İktisat Anabilim Dalı olarak amacımız; bu dalda eğitim alan kişilerin, iktisat alanındaki mevcut ve muhtemel sorunları idrak etme ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirme amacıyla bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini sağlamaktır.    İktisat II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı’nın amacı, çağdaş gelişmelere ve değişmelere uyum sağlayabilecek, dünyaya açık, olaylara ve sorunlara değişik açılardan bakabilen araştırmacı, sorun çözücü, yorumlama ve çözümleme yeteneği gelişmiş orta ve üst düzey iktisatçılar yetiştirmektir.

...