KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İktisat

Detay

Tezli Yüksek Lisans 

Bu programın temel amacı, mesleki alanda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağının kavranmasını sağlamaktır. Lisans programından sonra sağlam bir teorik altyapı kazanmış adayların ekonometrik ve istatistiki yöntemleri de kullanarak günlük hayatta karşılaşılan çeşitli problemlerin ekonomik temellerini sorgulama, bu problemleri modelleyip çözümleme yeteneğini pekiştirme, adayların gelişen iktisadi olayları değerlendirme, yorumlama ve politika oluşturma yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca, kamu veya özel sektör kuruluşlarında uzman iktisatçı olarak çalışacak öğrencilere ekonomik analiz ve ekonomi politikası konularında aranan becerileri kazandırmak ve akademik yönelimli öğrencileri doktora çalışmalarına hazırlamak hedeflemektedir.

...