KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İktisat

Tümü

Haberler

Detay

VİZYON ve MİSYON  

Vizyonumuz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümünün; bilimsel araştırma, eğitim – öğretim ve hizmet kalitesi çerçevesinde, iktisat teori ve politikaları ışığında, analitik düşünmeyi teşvik ederek, teorik ve ampirik problemlerin çözümü için sosyoekonomik olayları sorgulayan, yorumlayan ve ileriye dönük iz düşümler yaratabilen, kültürel açıdan zengin ve küreselleşme dalgasına katma değer sağlayan, ulusal ve uluslararası normlara uygun seçkin öğrenim kurumları arasında yer almasını sağlamaktadır. Misyonumuz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümünün; uluslararası saygınlığı, ilkeli ve dinamik yapısı ile öğretim üyelerinin standartlara uygun bilimsel araştırma, yayın ve faaliyetler gerçekleştirmesini; öğrencilerinin ise Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında, çağın getirilerini özümseyerek, araştırmaya dönük eleştirel düşünce yeteneği ile bilgiyi toplum hizmetinde kullanan, yaratıcı ve başarılı bireyler olmasını sağlamaktır.

...